Llibre guia

GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT

Disseny, edició, maquetació, coordinació editorial, gràfica i de producció. Versions per a impremta i web.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 by CREA.