Malbaratament alimentari

Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
a les empreses agroalimentàries.
Generalitat de Catalunya.

Libro guía

GUIA PER A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

Diseño, edición, maquetación, edición iconográfica, coordinación editorial, gráfica y de producción. 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 
 
 
 
 
 

© 2019 by CREA.