Publicació anual

DRASSANA 

Adaptació del disseny, traducció, edició en castellà, català i anglès, maquetació, edició iconogràfica, coordinació editorial, gràfica i de producció. Versions per a impremta i web.

Museu Marítim de Barcelona

 
 
 
 

© 2019 by CREA.