top of page

Audiollibres

DIVERSOS TÍTOLS

Originals espanyols: editing, correcció d'estil, correcció ortotipogràfica, formatat per a àudio.

Originals estrangers: traducció a l'espanyol, correcció d'estil, correcció ortotipogràfica, formatat per a àudio.

Amazon Audible

www.audible.es

bottom of page