Col·lecció de llibres i material de suport

EMPRENDRE AMB ÈXIT AL MERCAT MUNICIPAL

Disseny, maquetació, coordinació editorial. Versions per a impremta i web.

Diputació de Barcelona, Gabinet de Premsa i Comunicació

© 2019 by CREA.