Col·lecció de llibres

PLA DE CIUTADANIA I DE LES MIGRACIONS

Disseny, maquetació, correcció ortotipogràfica, edicions en castellà, català i anglès, coordinació editorial. Versions per a impremta i web.

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
 
 
 

© 2019 by CREA.