Malbaratament alimentari

Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
a les empreses agroalimentàries.
Generalitat de Catalunya.

Libro guía

GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT

Diseño, edición, maquetación, coordinación editorial, gráfica y de producción. Versiones para imprenta y web.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 by CREA.