Llibre guia

GUIA PER A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

Disseny, edició, maquetació, edició iconogràfica, coordinació editorial, gràfica i de producció. Versions per a impremta i web.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Malbaratament_1.jpg
Malbaratament_2.jpg
Malbaratament_3.jpg
Malbaratament_4.jpg
Malbaratament_5.jpg
Malbaratament_6.jpg
Malbaratament_7.jpg
 
 
 
 
 
 

© 2019 by CREA.