Llibre 

NÉSTOR. CRÍTICA Y CONTEXTO, d'Aitor Quiney

Disseny de cobertes i interior, correcció d'estil, maquetació, correcció ortotipogràfica, edició, retoc fotogràfic, coordinació editorial, gràfica i de producció.

Cabildo de Gran Canaria, Cultura 

 
 
 
 
 
 

© 2019 by CREA.