top of page

Memòria

PLA DE CIUTADANIA I DE LES MIGRACIONS

Disseny, maquetació, correcció ortotipogràfica, edicions en castellà, català i anglès, coordinació editorial. Versions per a impremta i web.

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

1
2
3
4

© 2019 by CREA. 

bottom of page